• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması

-  Acil Durum Organizasyonu ve acil durumlara hazırlıklar     
-  Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması     
-  Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi     
-  Acil Durum ve Yangın Tahliye tatbikatları     
-  Acil Durum Talimatlarının hazırlanması     
-  Acil Durum Planlarının hazırlanması  

MADDE 11 –  

(1) İşveren;  

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.     

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.     

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.