• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

İş yeri Kurulunun Oluşturulması ve Toplantılarda Sekreterlik Yapılması

İş yeri Kurulunun Oluşturulmasında çalışan sayısı 50 ve daha fazla olan tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulur. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri de bu kapsama dahildir. Kurul oluşturulacak işyerinin 6 aydan daha uzun süre faaliyet göstermesi gereklidir. Yani 3 aylık geçici bir iş için kurul oluşturmaya gerek yoktur.

İşverene bağlı, fabrika, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunuyorsa 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Yani A firmasının her biri 50’den fazla çalışanı olan C ve D şubelerinin ikisinde de ayrı ayrı isg kurulu kurulmalıdır.

Aynı çalışma alanını kullanan ve çalışan sayıları ayrı ayrı 50’den az ancak toplamda 50’den fazla olan işyerleri için yönetmelikte net bir hüküm olmamasına rağmen aralarındaki iş ilişkisi göz önüne alınarak kurul oluşturmaları beklenebilir. Örneğin, aynı işverene veya holdinge bağlı ve aynı binayı kullanan şirketlerin ortak bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması iş güvenliği kültürünün bir gereğidir.

Çalışan sayısı 50’den fazla olmayan ancak 40-50 arası olan işyerlerinde de isg kurulu oluşturulmasında fayda vardır. İşveren ile görüşülüp, bu kurulun faydaları anlatılmalıdır.