• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Sorular ve Cevaplar

Uzman Hekim ve Sağlık Personeli atamaları nasıl yapılır?

Uzman Hekim ve Sağlık Personeli atamaları nasıl yapılır?
* Uzman, hekim ve diğer Sağlık Personeli görevlendirme işlemlerinin takibi için Çalışma Bakanlığı’nın isgkatip (http://isgkatip.csgb.gov.tr) sistemi kullanılmaktadır. Bu sisteme e bildirge yöneticisi kendi e-devlet şifresi/e-imzası ile erişim sağlayabilmektedir. Erişim sağlanmasının ardından atama yapılmak istenilen işyerinin sicil numarası seçilir. Sol bloğun en altında yer alan Hizmet alan işyeri modülü seçilir. Modülün altında yer alan sözleşmeler başlığı seçilir. Firma tarafından yapılan görevlendirme seçilir ve üst bantta yer alan onayla butonuna basılarak kaydedilir.

Soru Tarihi : 02 Nisan 2018, 15:48 | 1199 |

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Personel atamalarına onay verilmezse ne olur?

Personel atamalarına onay verilmezse ne olur?
* Onay verilmeyen sözleşmelerin geçerliliği bulunmamaktadır. Onay verilmeden ataması yapılan personel işyerinde hiçbir faaliyette bulunamaz. Personel atamaları isgkatip sisteminde en fazla 5 gün onay bekliyor olarak kalır. 5 günün sonunda sistemden silinir.  

Soru Tarihi : 02 Nisan 2018, 15:47 | 752 |

Risk değerlendirmesi nedir? Kimin risk değerlendirmesi yapması gerekir?

Risk değerlendirmesi nedir? Kimin risk değerlendirmesi yapması gerekir?
* İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Risk değerlendirmesine başlamadan önce, işyerindeki çalışanlardan bir ekip oluşturmalıdır. Bu ekip risk değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmelidir. İşyerinde oluşturulacak risk değerlendirmesi ekip üyeleri aşağıdaki gibi olmalıdır; İşveren veya vekili, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, İşyerindeki çalışan temsilcileri, İşyerindeki destek elemanları,

Soru Tarihi : 02 Nisan 2018, 15:46 | 826 |

Sağlık raporu ve eğitimler ne kadar süreyle tekrarlanır?

Sağlık raporu ve eğitimler ne kadar süreyle tekrarlanır?
* Olağan dışı bir durum olmaması halinde sağlık raporu ve eğitim belgesinin az tehlikeli işyerlerinde 3, tehlikeli işyerlerinde 2, çok tehlikeli işyerlerinde 1 yıl süre ile geçerliliği bulunmaktadır. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir, sağlık durumu yeniden gözden geçirilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir, sağlık durumu yeniden gözden geçirilir.

Soru Tarihi : 02 Nisan 2018, 15:44 | 695 |

Acil durum eylem planı nedir?

Acil durum eylem planı nedir?
* Risk değerlendirme raporunda belirlenen risklerin oluşması halinde (doğal afet, yangın, kimyasal ya da basınçlı kap patlaması, sabotaj, terör, iş kazası) işyeri bireylerinin organize bir şekilde koordinasyonlu olarak alması gereken tedbir- müdahale zincirlerinin belirlenip planlandığı, bu plan çerçevesinde tatbikatların, tahliye planlarının görev yetki sorumlulukların, iletişim ağlarının tüm içeriklerinin yer aldığı plandır. Bu plan çalışanların tamamı tarafından bilinmeli ve acil durum anında plan dahilinde düzenleme sağlanmalıdır.

Soru Tarihi : 02 Nisan 2018, 15:45 | 851 |

Soru Sor

Not: Yorum yazarken (tırnak işareti ' " ; ) lerini lütfen kullanmamaya özen gösteriniz.