• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanı  
Madde 10 —     İşveren, bu Yönetmeliğin 6' ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır. Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle;     

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,     
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,     
c) İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler,     
d) Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,     
e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil is ekipmanının tasarımı, isletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,     
f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "is Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu,hususları yazılı olarak yer alacaktır.             

Patlamadan korunma dokumanı, isin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.