• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

6331 Sayılı Kanun İşyerlerinde Uygulanması Zorunluluğu

Öncelikle, 
  1-  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesini dikkate alarak tehlike sınıfınızın ne olduğunu, sonra işyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak belirlenmesi gerekmektedir. 

  2-  Çok Tehlikeli, Tehlikeli sınıfta yer alan Firmaların hiç bir çalışanı bulunmaması ile kendi nam ve hesabına çalışan işverenlerin herhangi bir yasal zorunlulukları bulunmamaktadır. 

  3-  İşyeriniz Çok Tehlikeli veya Tehlikeli işler kapsamında ise bir (1) tane 4A'lı çalışanın olması dahilinde hizmetin alınması 01.01.2013'ten itibaren hizmetin sözleşmeli olarak alınması gerekmektedir. 

  4-  Eğer ki işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ise durum burada ikiye ayrılmaktadır;

i) Bu durumda az tehlikeli sınıf çalışan sayınız 50’nin üstünde ise 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile tüm yükümlülükleriniz 01.01.2013 tarihinde başlamış demektir. 

ii) Lakin çalışan sayısınız 50 çalışan sayısından az ise; 

7033 Sayılı Kanun 30111 sayı numarası ile Az Tehlike 50'den az çalışanı olan işyerlerinin yasal zorunluluğu 01.07.2017'den 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. 

01.Temmuz.2017 tarihli 30111 sayılı 7033 “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında AZ TEHLİKELİ sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan işletmeler ile KAMU kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alınmasının, 2017’den 2020’ye 3 yıl erteleme yapılmasını da içeren kanun 01.07.2017 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İSG ile ilgili erteleme yasa maddesi Resmi Gazetede aşağıdaki gibi yayımlanmıştır;  

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; 
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, 

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az”  ibaresi “50’den az” şeklinde, değiştirilmiştir. 

Yani, 
İşyerleri az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için 01.07.2020'den itibaren 50'den az çalışanı olan işyerleri de hizmet alma zorunlulukları başlayacaktır. Bu madde de md. 86'da aşağıda ayrıca açıklanmıştır. 

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt  bendinde   yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir. 

Açıklarsak; 

“50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecektir.” 

Az Tehlikeli Sınıfta Yer alıp 50 ve daha yukarısında olan işyerleri 01.01.2013'den itibaren zaten sözleşmeli olarak bu hizmeti almak zorundadır. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOT : Zorunluluk kapsamında olan işyerlerinde, sözleşmeli olarak alınmayan İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti hakkında verilecek olan idari Cezai İşlemler her yıl belirlenerek yayınlanır.  Bu Yılki Cezai İşlem Tablosu Ekte,  genel hatlarıyla sunulmuştur. 
Not    :  7033 Sayılı Kanun da Resmi Gazetede incelenebilir.