• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Risk Değerlendirmelerin yapılması

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 10 
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
 
MADDE 10 –     
(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla  yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:     
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.     
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.   
c) İşyerinin tertip ve düzeni.   

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.     

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.     

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı riskleri belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.  

4857 sayılı İş kanunu, AB' nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi ve ülkemizce kabul edilmiş olan 155 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

4857 sayılı İş Kanununun 1. maddesinde: “Bu Kanunun amacı, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.”