• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Emniyetsiz Durum - Emniyetsiz Hareket Tespiti ve İSG Denetimi

a) İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunsuzlukların tespit edilmesi, önerilerin sunulması ve uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili planların yapılması  
b) Kazaya ramak kala formlarının oluşturulması, uygunsuzluk giderilmesi ile ilgili planların yapılması  
c)  Düzeltici ve önleyici Faaliyet raporlarının Hazırlanması  
d) Yapılan Denetim neticesinde Uyarı- İhtar-Ceza- Ödül sisteminin uygulanması  
e) Kazaya ramak kala formlarının oluşturulması, uygunsuzluk giderilmesi ile ilgili planların yapılması  
f) İşyeri Performans raporunun oluşturulması  
g) Kişisel koruyucu malzemelerin tespit edilmesi  
h) İş yeri Kaza İstatistiklerinin oluşturulması, İş yeri kaza sıklık oranı tespitinin yapılması  
ı) İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,  
i)Kaza raporlarının hazırlanması,  
j) Kaza kök neden analizi çalışmalarının yapılması  
k) Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti