• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü

İş sağlığı ve güvenliği Gürültü Ölçümü işyerindeki çalışanların maruz kaldığı gürültünün A-ağırlıklı eşdeğer basınç seviyesinin 8 saatlik bir çalışma günü referans alınarak hesaplanmasıdır.

Ortam gürültü ölçümü TS ISO 1996-2 referans alınarak yapılan ve Çevresel Gürültü kapsamında yapılan bir ölçümdür. İSGÜM bu ölçüm metodunun muadilini bulduğunda iptal edeceğini beyan etmiştir dolayısıyla iş hijyeni açısından maruziyet ve Makine ve Donanımdan Kaynaklı Gürültü (TS EN ISO 11204) ölçümü daha tutarlı olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği Gürültü Ölçümü Akreditasyon ve yeterlik belgemizden metotları ile kontrol edilmektedir. Ölçümlerin doğruluğu açısından cihazlarımız güncel olarak kalibrasyonları yaptırılmaktadır. 

Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.
1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,
2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,
3) Sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
4)  Herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde