• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Akciğer Grafisi

Akciğer Grafisi

Tozlu ve Kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; 

- P-A Akciğer Filmi  
- Akciğer Tomografisi 
- Lateral Akciğer Filmi   
- Sipirometrik İncelemeleri yapılmaktadır.  

Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.