• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Acil Durum Organizasyonu, Acil Durum Ekipleri Görevleri ve Alınacak Önlemler

Acil Durum Organizasyonu, Acil Durum Ekipleri Görevleri ve Alınacak Önlemler

İş sağlığı ve güvenliği Acil Durum Organizasyonu, Acil Durum Ekipleri Görevleri ve Alınacak Önlemler doğal afetlerden yangına, terör saldırılarından kimyasal patlamalara kadar iş yerinde yaşanabilecek durumlara karşı bireylerin alması gereken tedbirler zincirinin tümüne Acil Durum Planlaması - OSGB adı verilmektedir. Bu tür durumlarda trajik olayların yaşanmasının önlenmesi için organize çalışmaların yapılması son derece önemlidir. Ülkemizde yaşanan pek çok olaydan sonra alınan önlemler ile yeni olayların yaşanması önlenmektedir. Ancak AB ile uyum çalışmaları içerisinde değerlendirilen ve aslında olaylar yaşanmadan gerekli önlemlerin alınmasının sağlandığı organize çalışmalar eşliğinde can kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

İş yerindeki bireylerin hazırlıklı olması yaşanacak felaketin etkisinin azalmasını sağlayan en önemli faktörler arasında sayılabilir. Afet ve acil durum planlarını dört ayrı şekilde belirlemek ve çalışmaları bu başlıklar altında yürütmek istenmeyen durumların yaşanma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

- Hazırlık

- Zararların azaltılması

- Müdahale

İyileştirme olarak ele alınması gereken çalışmaların her biri kendi içinde ayrı önem arz etmektedir.

Yaşanan felaket durumlarında saniyenin bile büyük önemi olmakla beraber yapılacak çalışmaların etkili olması da çok değerlidir. Acil durumlarda uygulanması gereken planın genel esaslarının çalışanlar tarafından bilinmesi ve dönemsel olarak uygulamaya alınması yaşanacak sıkıntıların hızlı bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayacaktır. Yapılacak organizasyonun ve burada görev alacakların belirlenmesi ve eğitilmesi felaket anında ciddi bir olumlu katkı sağlayacaktır. Gruplar arasında kesintisiz haberleşme ve iletişim olması çalışmaların koordineli bir şekilde ilerlemesi için etkili bir süreç olacaktır. Yaşanacak sıkıntılı dönemde kullanılması gereken malzemelerin temini ve kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olan ekiplerin hazır tutulması kısa süre içerisinde hayatın normale dönmesini sağlayacak ayrıntılar arasında sayılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği Acil Durum Organizasyonu, Acil Durum Ekipleri Görevleri ve Alınacak Önlemler - OSGB yapılırken işverenin ve çalışanların sorumluluklarını doğru ve eksiksiz uygulaması istenmeyen olayların yaşanmasını engelleyecek en önemli konudur. Gelişen şartlara göre planın güncellenmesi ve gerekli tatbikatların yeteri kadar tekrarlanması olayın yaşanması halinde başarılı olma şansının da fazla olmasını sağlayacaktır. Yapılacak tatbikatların gerçeğe uygun olması ve zorluk derecesi afet anında başarı sağlanması açısından önem taşımaktadır. Tehlikelin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi yaşanması muhtemel facialarında önüne geçecek ve bu durumlarda can kaybının yaşanmasını engelleyecektir.