• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, temel iş güvenliği eğitimi olarak 7.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde tüm çalışanların özlük dosyasında bulunması gereken eğitime örnek olarak dizayn edilmiştir.

Hedef

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Katılımcı sayısı - En fazla 40

1- YASAL MEVZUAT VE YÖNETMELİK BİLGİSİ

- Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
- İşverenin Sorumlulukları
- Çalışanların Sorumlulukları
- İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Şekli
- Çalışanların Eğitimi
- Risk Değerlendirmesi

2- İŞ GÜVENLİĞİ TANIMI

- İş Kazasının Tanımı
- İş Kazası İstatistikleri
- Kazaların Oluş Sebepleri
- Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar
- Meslek Hastalıkları

3- KİŞİSEL KORUYUCULAR

- Baret
- Gözlük
- Maske
- Emniyet Ayakkabısı
- Maske

4- UYARI İKAZLARI VE İŞARETLERİ

5- İŞ YERİNDEKİ TEHLİKELER VE ÖNLEMLER

6- ÖRNEK İŞ KAZASI İNCELEMESİ

Eğitim yöntemi

Temel iş sağlığı ve güvenliği kursları firmanızın sektörüne özgü riskler doğrultusunda hazırlanacaktır.


Eğitmen kadrosu

Eğitmenler Çalışma Bakanlığından Sertifikalı İş Güvenlik Uzmanı tarafından verilecektir.


Eğitim sonunda verilen belge

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.