• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

İş kazaları, Emniyetsiz Durumlar, Emniyetsiz hareketler ve alınması gerekli önlemler

İş kazaları, Emniyetsiz Durumlar, Emniyetsiz hareketler ve alınması gerekli önlemler

İş sağlığı ve güvenliği İş kazaları, Emniyetsiz Durumlar, Emniyetsiz hareketler ve alınması gerekli önlemler, İş hayatımız boyunca içli dışlı olacağımız bir olgu “ tehlikeli durum ve hareket” . Bir anlamda iş güvenliği uzmanı ve hekimleri olarak iş hayatımızın temel yapıtlarından sadece birisi. Analizlerimiz, gözlemlerimiz, notlarımız vb. her alanda tehlikeli durum ve hareketler başlangıcımız oluyor.

Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketi birbirinden ayırmak adına birer örnekle açıklama getirelim.

Bireyin tavır hal ve hareketlerinden meydana gelen tehlikelere “ tehlikeli hareket” denir.

- Çalışanın iskele üzerinde işini yaptığı sırada telefon görüşmesi yapması.

Kişinin, işverenin sağladığı bir iş ekipmanı veya kişisel koruyucu donanımından ötürü ve çevresel faktörlerden etkilenerek karşılaştığı güvenliğin ihlal edildiği haller ise “ tehlikeli durum “ dur.

- Çalışanın iskele kurumunda yapılan veya uygun olmayan şartlarda kurulan bir iskele çalışması.

Tehlikeli hareketleri kısım kısım şöyle gözlemleyebiliriz;

İş ekipmanlarının kullanımında hatalı davranışlarda bulunmak,

Sistemi emniyete alırken hatalı davranmak,

Kişisel koruyucuları, güvenlik sistemlerini ve makina koruyucularını yanlış kullanmak,

Tehlikeli yerlerde tehlikeli biçimde durmak,

Bilgisizlik,eğitimsizlik, tecrübesizlik gibi sebeplerle çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye kayıtsız kalmak,

Eğitimli olduğu halde ihmalkar ve dikkatsiz davranmak,

Çalışanların hatalı davranışlarda bulunmasına yol açacak sevk ve idare hataları, yanlış yönlendirmeler vb.

Tehlikeli durumlar ise;

İş ekipmanlarında iş güvenliği bakımından bulunması gereken özelliklerin eksik ve kusurlu olması,

Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğü durumlar (örneğin, herhangi bir şeyin işçiye çarpması ya da işçi üzerine düşmesi)

Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon gibi etkenlerin mevcudiyeti,

Toksik ve korozif maddelerin mevcudiyeti,

Hatalı depolama, düzenleme ve istifleme.

Kötü ve tehlikeli çevre şartları olarak sıralayabiliriz.

Tehlikenin durum ve hareket sebeblerinin belirlenmesi, karşılaştığımız tehlikeyi tanımamıza ve bununla ilgili önlem anlamamıza yardımcı olacaktır.