• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı

Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) etkin kullanımı için gerçek ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaca uygun kişisel koruyucuların doğru seçimi, kullanıcıların onayının alınması, etkin kullanım için eğitim verilmesi ve denetim gibi bir dizi işlemi gerektiren önemli bir konudur. İşyerlerinde kişisel koruyucu donanımların seçimine ve satın alınmasına karar verilirken etkili olan en önemli unsur, standartlara uygun olup olmadığının bilinmesidir. Yaşamımız içinde her geçen gün daha fazla yer almaya başlayan standartlar, tüm dünya ülkelerinin üzerinde büyük bir titizlikle durduğu vazgeçilmez bir konuma getirilmiştir.

Eğitimin İçeriği:

- Kişisel Koruyucu Donanım İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi

- Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ürün Güvenliği

- Kişisel Koruyucu Donanım Program Bileşenleri

- Kişisel Koruyucu Donanım Saha Analizi

- Kişisel Koruyucu Donanım Seçim Yöntemi

- Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için Seçim ve Kullanım Kriterleri

- Elektrik İçin Tüm Ürün Gruplarında KKD Seçimi

- Yetişkin Eğitimi

- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanıcı Eğitimi Koordinasyonu

- Uygulamalı Saha Analizi

- Saha Analiz Raporu

- İnceleme ve Değerlendirme